Ana Sayfa / Blog / Okul Öncesi Eğitim Kazanım ve Göstergeleri

Okul Öncesi Eğitim Kazanım ve Göstergeleri

BİLİŞSEL GELİŞİM
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
G2 Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
G3 Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

G1 Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
G2 İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
G3 Gerçek durumu inceler.
G4 Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
K3 Algıladıklarını hatırlar.
G1 Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
G2 Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
K4 Nesneleri sayar.
G1 İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
G2 Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
G3 Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
G4 Sıra bildiren sayıyı söyler.
G5 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
G6 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.
K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.
G1 Nesne/varlığın adını söyler.
G2 Nesne/varlığın rengini söyler.
G3 Nesne/varlığın şeklini söyler.
G4 Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.
G5 Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.
G6 Nesne/varlığın dokusunu söyler.
G7 Nesne/varlığın sesini söyler.
G8 Nesne/varlığın kokusunu söyler.
G9 Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.
G10 Nesne/varlığın tadını söyler.
G11 Nesne/varlığın miktarını söyler.
G12 Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.
K6 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
G1 Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
G2 Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
G3 Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
G4 Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
G5 Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.
G6 Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
G7 Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
G8 Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.
G9 Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
G10 Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
G11 Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
G12 Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
G13 Eş nesne/varlıkları gösterir.
K7 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
G1 Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
G2 Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
G3 Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
G4 Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
G5 Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
G6 Nesne/varlıkları sesine göre gruplar.
G7 Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.
G8 Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
G9 Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar.
G10 Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.
G11 Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
K8 Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
G1 Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
G2 Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
G3 Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
G4 Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
G5 Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
G6 Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.
G7 Nesne/varlıkların kokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
G8 Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.
G9 Nesne/varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır.
G10 Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.
G11 Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
K9 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
G1 Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
G2 Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
G3 Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar.
G4 Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.
G5 Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar.
K10 Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
G1 Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
G2 Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
G3 Mekânda konum alır.
G4 Harita ve krokiyi kullanır.
K11 Nesneleri ölçer.
G1 Ölçme sonucunu tahmin eder.
G2 Standart olmayan birimlerle ölçer.
G3 Ölçme sonucunu söyler.
G4 Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
G5 Standart ölçme araçlarını söyler.
K12 Geometrik şekilleri tanır.
G1 Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
G2 Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
G3 Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
K13 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
G1 Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
G2 Gösterilen sembolün anlamını söyler.
K14 Nesnelerle örüntü oluşturur.
G1 Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
G2 En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
G3 Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
G4 Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
G5 Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
K15 Parça-bütün ilişkisini kavrar.
G1 Bir bütünün parçalarını söyler.
G2 Bir bütünü parçalara böler.
G3 Bütün ve yarımı gösterir.
G4 Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
K16 Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
G1 Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
G2 Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.
G1 Bir olayın olası nedenlerini söyler.
G2 Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
K18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.
G1 Olayları oluş zamanına göre sıralar.
G2 Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
G3 Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
K19 Problem durumlarına çözüm üretir.
G1 Problemi söyler.
G2 Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
G3 Çözüm yollarından birini seçer.
G4 Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
G5 Seçtiği çözüm yolunu dener.
G6 Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
G7 Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
K20 Nesne grafiği hazırlar.
G1 Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
G2 Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
G3 Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
G4 Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
K21 Atatürk’ü tanır.
G1 Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.
G2 Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
K22 Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
G1 Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
G2 Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
G3 Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
DİL GELİŞİMİ
K1 Sesleri ayırt eder.
G1 Sesin geldiği yönü söyler.
G2 Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
G3 Sesin özelliğini söyler.
G4 Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
G5 Verilen sese benzer sesler çıkarır.
K2 Sesini uygun kullanır.
G1 Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
G2 Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
G3 Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
G4 Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
K3 Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
G1 Düz cümle kurar.
G2 Olumsuz cümle kurar.
G3 Soru cümlesi kurar.
G4 Bileşik cümle kurar.
G5 Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
K4 Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
G1 Cümle kurarken isim kullanır.
G2 Cümle kurarken fiil kullanır.
G3 Cümle kurarken sıfat kullanır.
G4 Cümle kurarken bağlaç kullanır.
G5 Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
G6 Cümle kurarken zarf kullanır.
G7 Cümle kurarken zamir kullanır.
G8 Cümle kurarken edat kullanır.
G9 Cümle kurarken isim durumlarını kullanır.
G10 Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.
G1 Konuşma sırasında göz teması kurar.
G2 Jest ve mimikleri anlar.
G3 Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
G4 Konuşmayı başlatır.
G5 Konuşmayı sürdürür.
G6 Konuşmayı sonlandırır.
G7 Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
G8 Sohbete katılır.
G9 Konuşmak için sırasını bekler.
G10 Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.
G1 Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
G2 Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
G3 Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
G4 Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
G5 Eş anlamlı sözcükleri kullanır.
G6 Eş sesli sözcükleri kullanır.
K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G1 Sözel yönergeleri yerine getirir.
G2 Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
G3 Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
K8 Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
G1 Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
G2 Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
G3 Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
G4 Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
G5 Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
G6 Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
G7 Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.
G8 Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
K9 Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
G1 Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
G2 Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
G3 Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
G4 Aynı sesle biten sözcükler üretir.
G5 Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.
G6 Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.
K10 Görsel materyalleri okur.
G1 Görsel materyalleri inceler.
G2 Görsel materyalleri açıklar.
G3 Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
G4 Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
G5 Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
K11 Okuma farkındalığı gösterir.
G1 Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
G2 Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
G3 Okumayı taklit eder.
G4 Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
K12 Yazı farkındalığı gösterir.
G1 Çevresindeki yazıları gösterir.
G2 Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.
G3 Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.
G4 Yazının yönünü gösterir.
G5 Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
G6 Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
MOTOR GELİŞİM
K1 Yer değiştirme hareketleri yapar.
G1 Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
G2 Yönergeler doğrultusunda yürür.
G3 Yönergeler doğrultusunda koşar.
G4 Belli bir yükseklikten atlar.
G5 Belli bir yüksekliğe zıplar.
G6 Belli bir yüksekliğe tırmanır.
G7 Tırmanılan yükseklikten iner.
G8 Engelin üzerinden atlar.
G9 Koşarak bir engel üzerinden atlar.
G10 Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
G11 Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
G12 Belirlenen mesafede yuvarlanır.
G13 Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
G14 Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
G15 Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
G16 Sekerek belirli mesafede ilerler.
G17 Öne yuvarlanır.
K2 Denge hareketleri yapar.
G1 Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
G2 Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
G3 Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
G4 Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
G5 Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
G6 Tek ayak üzerinde durur.
G7 Tek ayak üzerinde sıçrar.
G8 Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
G9 Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
G10 Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
K3 Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
G1 Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
G2 Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
G3 Atılan topu elleri ile tutar.
G4 Koşarak duran topa ayakla vurur.
G5 Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
G6 Raket/sopa ile sabit topa vurur.
G7 Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
G8 Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
G9 İp atlar.
K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G1 Nesneleri toplar.
G2 Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
G3 Nesneleri üst üste dizer.
G4 Nesneleri yan yana dizer.
G5 Nesneleri iç içe dizer.
G6 Nesneleri takar.
G7 Nesneleri çıkarır.
G8 Nesneleri ipe vb. dizer.
G9 Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
G10 Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
G11 Malzemeleri keser.
G12 Malzemeleri yapıştırır.
G13 Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
G14 Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
G15 Nesneleri kopartır/yırtar.
G16 Nesneleri sıkar.
G17 Nesneleri çeker/gerer.
G18 Nesneleri açar/kapar.
G19 Malzemelere elleriyle şekil verir.
G20 Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
G21 Kalemi doğru tutar.
G22 Kalem kontrolünü sağlar.
G23 Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
K5 Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
G1 Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
G2 Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
G3 Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
G4 Basit dans adımlarını yapar.
G5 Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
G6 Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM
K1 Kendisine ait özellikleri tanıtır.
G1 Adını/soyadını söyler.
G2 Yaşını söyler.
G3 Fiziksel özelliklerini söyler.
G4 Duyuşsal özelliklerini söyler.
K2 Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
G1 Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
G2 Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
G3 Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler.
G4 Telefon numarasını söyler.
G5 Evinin adresini söyler.
K3 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
G1 Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
G2 Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
G3 Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
K4 Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
G1 Başkalarının duygularını söyler.
G2 Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
G3 Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
K5 Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
G1 Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
G2 Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
K6 Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
G1 Haklarını söyler.
G2 Başkalarının hakları olduğunu söyler.
G3 Haksızlığa uğradığında tepki verir.
G4 Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir.
K7 Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
G1 Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
G2 Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
K8 Farklılıklara saygı gösterir.
G1 Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
G2 İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
G3 Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
K9 Farklı kültürel özellikleri açıklar.
G1 Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
G2 Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
G3 Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
K10 Sorumluluklarını yerine getirir.
G1 Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
G2 Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
G3 Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
K11 Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
G1 Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
G2 Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
K12 Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
G1 Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
G2 Kuralların gerekli olduğunu söyler.
G3 İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
G4 Nezaket kurallarına uyar.
K13 Estetik değerleri korur.
G1 Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
G2 Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
G3 Çevredeki güzelliklere değer verir.
K14 Sanat eserlerinin değerini fark eder.
G1 Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
G2 Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
G3 Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
K15 Kendine güvenir.
G1 Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
G2 Grup önünde kendini ifade eder.
G3 Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
G4 Gerektiğinde liderliği üstlenir.
K16 Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
G1 Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
G2 Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
K17 Başkalarıyla sorunlarını çözer.
G1 Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
G2 Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
G3 Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
K1 Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
G1 Saçını tarar.
G2 Dişini fırçalar.
G3 Elini/yüzünü yıkar.
G4 Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
K2 Giyinme ile ilgili işleri yapar.
G1 Giysilerini çıkarır.
G2 Giysilerini giyer.
G3 Düğme açar.
G4 Düğme kapar.
G5 Ayakkabı bağcıklarını çözer.
G6 Ayakkabı bağcıklarını bağlar.
K3 Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
G1 Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
G2 Ev/okuldaki eşyaları toplar.
G3 Ev/okuldaki eşyaları katlar.
G4 Ev/okuldaki eşyaları asar.
G5 Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
K4 Yeterli ve dengeli beslenir.
G1 Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
G2 Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
G3 Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
G4 Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
K5 Dinlenmenin önemini açıklar.
G1 Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu söyler.
G2 Dinlendirici etkinliklere katılır.
G3 Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.
K6 Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
G1 Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleriku llanır.
G2 Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
G3 Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.
K7 Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
G1 Tehlikeli olan durumları söyler.
G2 Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
G3 Temel güvenlik kurallarını bilir.
G4 Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
G5 Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
K8 Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
G1 Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
G2 Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
G3 Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

Kaynak : MEB TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ

Check Also

Okul Öncesinde STEM DNA Modeli Yapalım

Okul öncesinde STEM Peki nedir bu DNA ? DNA adlı bu küçük şey sayesinde kimse ...

Hi Coding E twinning Project Plan

Hi Coding About the project Learning the coding helps us understand the rapidly changing world ...

726 comments

  1. I’m still learning from you, as I’m improving myself. I definitely love reading everything that is written on your blog.Keep the posts coming. I liked it!